Šifra: 641-2
Kocka, s tri izmjenjive piramide jednakih dimenzija. Stranice: 100 mm

Cijena: 474,00 kn + PDV

Šifra: 641-151
Kocka sa šestokutnom presjekom ravnine.
Stranice: 100 mm

Cijena: 255,00 kn + PDV

Šifra: 641-226
Kocka s pomičnim pravokutnim presjekom.
Stranice: 100 mm

Cijena: 208,00 kn + PDV

Šifra: 641-226
Kocka s pomičnim pravokutnim presjekom.
Stranice: 100 mm

Cijena: 208,00 kn + PDV

Šifra: 641-37
Kocka s prikazom formule (a + b)3
Stranice: 100 mm

Cijena: 509,00 kn + PDV

Šifra: 641-936-E
Kocka s kubičnim decimetrima, sastoji se od: kvadrata, štapića različitih dužina i 100 malih kockica 1 cm3.
Stranice: 100 mm

Cijena: 393,00 kn + PDV

Šifra: 641-927
Tetraedar unutar heksaedra.
Stranice: 100 mm

Cijena: 359,00 kn + PDV

Šifra: 641-41
Oktaedar unutar heksaedra s obojenim projekcijskim linijama.
Stranice: 100 mm C

Cijena: 589,00 kn + PDV

Šifra: 641-928
Dodekaedar unutar heksaedra.
Stranice: 120 mm

Cijena: 543,00 kn + PDV

Šifra: 641-36-N
Kocka s kubičnim decimetrima sastoji se od: 9 kvadrata, 9 štapića i 10 kocki. Stranice: 100 mm

Cijena: 243,00 kn + PDV

Šifra: 641-929
Ikosaedar unutar heksaedra.
Stranice: 100 mm

Cijena: 532,00 kn + PDV

Šifra: 641-942
Nepravilna piramida unutar kocke.
Stranice: 100 mm

Cijena: 358,00 kn + PDV

Šifra: 641-943
Pravilna piramida unutar kocke.
Stranice: 100 mm

Cijena: 324,00 kn + PDV

Šifra: 641-936-Z
Kocka s kubičnim decimetrima sadrži kvadrate i štapiće u mjeri (jednostruke, dvostruke, trostruke…)
Stranice: 100 mm

Cijena: 278,00kn + PDV

Šifra: 641-514
Kocka, može se rastaviti u četiri prizme jednakih stranica.
Stranice: 100 mm

Cijena: 647,00kn + PDV

Šifra: 641-932-Z
Kocka, može se rastaviti u šest jednakih piramida.
Stranice: 120 mm

Cijena: 624,00kn + PDV

Šifra: 641-144
Piramida u ikosaedaru. Stranice: 60 mm
Stranice: 60 mm

Cijena: 405,00kn + PDV

Šifra: 641-145
Piramida u dodekaedru.
Stranice: 45 mm

Cijena: 405,00 kn + PDV

Šifra: 641-263
Dodekaedar s unutarnjim heksaedrom.
Stranice: 45 mm

Cijena: 312,00 kn + PDV

Šifra: 641-693
Piramida u rombododekaedru.
Stranice: 60 mm

Cijena: 474,00 kn + PDV

Šifra: 641-11-AO
Oktaedar s zatvorenim stranicama, proziran, s mrežom površine.
Stranice: 100 mm

Cijena: 266,00 kn + PDV

Šifra: 641-11-O
Oktaedar s zatvorenim stranicama, proziran.
Stranice: 100 mm

Cijena: 197,00 kn + PDV

Šifra: 641-11-H
Kocka s zatvorenim stranicama, prozirna.
Stranice: 100 mm

Cijena: 197,00 kn + PDV

Šifra: 641-39
Dodekaedar s zatvorenim stranicama, proziran.
Stranice: 100 mm

Cijena: 324,00 kn + PDV

Šifra: 641-39-A
Dodekaedar s zatvorenim stranicama, proziran, s mrežom površine.
Stranice: 45 mm

Cijena: 382,00 kn + PDV

Šifra: 641-11-T
Tetraedar s zatvorenim stranicama, proziran.
Stranice: 150 mm

Cijena: 197,00 kn + PDV

Šifra: 641-40
Poliedar (oktaedar + heksaedar) s zatvorenim stranicama, proziran.
Stranice: 100 mm

Cijena: 324,00 kn + PDV

Šifra: 641-38
Ikosaedar s zatvorenim stranicama, proziran.
Stranice: 60 mm

Cijena: 312,00 kn + PDV

Šifra: 641-38-A
Ikosaedar s zatvorenim stranicama, proziran, s mrežom površine.
Stranice: 60 mm

Cijena: 370,00 kn + PDV

Šifra: 641-39
Kocka s odvojivom mrežom površine.
Stranice: 100 mm

Cijena: 370,00 kn + PDV

Šifra: 641-220
Tetraedar s odvojivom mrežom površine.
Stranice: 150 mm

Cijena: 243,00 kn + PDV

Šifra: 641-218
Tetraedar s pomičnom okomicom.
Stranice: 150 mm

Cijena: 197,00 kn + PDV

Šifra: 641-141
Tetraedar s okomicama u boji.
Stranice: 150 mm

Cijena: 266,00 kn + PDV

Šifra: 641-143
Kocka s dijagonalama i okomicama u boji.
Stranice: 100 mm

Cijena: 359,00 kn + PDV

Šifra: 641-142
Oktaedar s osima u boji.
Stranice: 100 mm

Cijena: 255,00 kn + PDV

Šifra: 641-272
Kocka sa segmentima piramide, koji se sastoji od dvanaest jednakih trokuta; piramide su pomične.
Stranice: 100 mm

Cijena: 474,00 kn + PDV

Šifra: 641-641
Romboedar, tri boje, zatvoreni.
Stranice: 100 mm

Cijena: 220,00 kn + PDV

Šifra: 641-271
Trapezna kocka, volumni model.
Stranice: oko 100 mm

Cijena: 312,00 kn + PDV

Pretplatite se na naš Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter

Pridružite se našoj mailing listi da biste primali najnovije vijesti i novosti od našeg tima.

Hvala!