Blocks - 3-D GEOMETRIJA TOČKE, LINIJE I RAVNINE U 3-D

Šifra: 641-101
Trodimenzionalni model visina točaka, čije se visine podudaraju i ravne linije.

Cijena: 208,00 kn + PDV

Šifra: 641-102
Trodimenzionalni model horizontalne i vertikalne projekcije različitih ravnina.

Cijena: 266,00 kn + PDV

Šifra: 641-103
Trodimenzionalni model s plohama ravnih linija.

Cijena: 220,00 kn + PDV

Šifra: 641-104
Trodimenzionalni model koji pokazuje prave vrijednosti trokuta, prikaz s pomoćnim linijama.

Cijena: 220,00 kn + PDV

Šifra: 641-105
Trodimenzionalni model horizontalne i vertikalne projekcije čvrstih tijela.

Cijena: 301,00 kn + PDV

Šifra: 641-106
Trodimenzionalni model visine ravnih linija u različitim položajima.

Cijena: 266,00 kn + PDV

Šifra: 641-107
Trodimenzionalni model visine od dvije koplanarne ravne linije.

Cijena: 335,00 kn + PDV

Šifra: 641-108
Trodimenzionalni model horizontalne i vertikalne visine ravne linije, nastale na sjecištu dvaju ravnina.

Cijena: 255,00 kn + PDV

Šifra: 641-109
Trodimenzionalni model paralelnog spoja u ravnini, paralelnog s horizontalnom ravninom projekcije.

Cijena: 243,00 kn + PDV

Šifra: 641-110
Trodimenzionalni model paralelnog spoja u ravnini, paralelnog s vertikalnom ravninom projekcije.

Cijena: 243,00 kn + PDV

Šifra: 641-111
Trodimenzionalni model za prave duljine linije u segmentu horizontalne i vertikalne duljine.

Cijena: 335,00 kn + PDV

Šifra: 641-112
Trodimenzionalni model ravnih linija u presjeku nekoliko ravnina.

Cijena: 301,00 kn + PDV

Šifra: 641-113
Trodimenzionalni model sjecišta ravne linije s ravninom, definiranog s dva pravca koji se sijeku.

Cijena: 301,00 kn + PDV

Šifra: 641-114
Trodimenzionalni model kuteva nagiba između ravnina i ravnine visine.

Cijena: 243,00 kn + PDV

Šifra: 641-115
Trodimenzionalni model horizontalnih i vertikalnih pravaca.

Cijena: 370,00 kn + PDV

Šifra: 641-116
Trodimenzionalni model sjecišta i kose ravnine u tri visinska sustava

Cijena: 266,00 kn + PDV

Šifra: 641-117
Trodimenzionalni model sjecišta dvaju kosih ravnina i ravnine u proizvoljnoj kosini u tri visinska sustava.

Cijena: 301,00 kn + PDV

Šifra: 641-118
Trodimenzionalni model vodoravne i okomite visine pravaca, prolazeći kroz osi prikaza.

Cijena: 266,00 kn + PDV

Šifra: 641-120
Model projekcije trostrane kose piramide.

Cijena: 693,00 kn + PDV

Šifra: 641-121
Model projekcije stošca

Cijena: 705,00 kn + PDV

Šifra: 641-122
Model projekcije trostrane prizme

Cijena: 694,00 kn + PDV

Šifra: 641-123
Model projekcije presjeka valjka.

Cijena: 717,00 kn + PDV

Šifra: 641-250
Model projekcije tijela: tijelo koje se projicira stoji na postolju u trodimenzionalnom kutu gdje vertikalni zidovi prikazuju prednju i bočnu projekciju tijela. Zidovi su sklopivi na horizontalnu ravninu koja prikazuje projekciju tijela odozgo.

Cijena: 520,00 kn + PDV