Blocks - KOMPLETI GEOMETRIJSKIH MODELA S MREŽOM POVRŠINE

Šifra: 641-304
Komplet od 5 komada Platonovih tijela s mrežom površine u kovčegu: kocka, oktaedar, tetraedar, ikosaedar i dodekaedar

Cijena: 1.490,00 kn + PDV

Šifra: 641-303
Komplet od 9 modela s mrežom površine u kovčegu: kocka (100 mm), kvadratna piramida (100 mm), stožac (120 mm), kvadratna prizma (100 mm), pravokutna prizma (200 mm), valjak (150 mm), tetraedar (150 mm) šestostrana piramida (150 mm), četvorostrana piramida (200 mm)

Cijena: 2.599,00 kn + PDV

Šifra: 641-300
Komplet od 5 komada (osnovna oprema) u kovčegu: stožac, valjak i kvadratna piramida s mrežom površine (visina 150 mm), kocka s mrežom kubičnih decimetara (stranice: 100 mm) Didaktička namijena: Mreža površine se može širiti u ravnini. Pojedini dijelovi su u mjeri kako bi saznali njihove površine. Zbroj njihovih ukupnih površina omogućuje stvaranje odgovarajuće formule.

Cijena: 1.353,00 kn + PDV

Šifra: 641-302
Komplet od 5 komada s mrežama površine u kovčegu: stožac visine 120 mm, valjak visine 150 mm, kocka stranice 100 mm, pravokutna prizma i piramida visine 200 mm. Didaktička namijena: Mreža površine se može širiti u ravnini. Pojedini dijelovi su u mjeri kako bi saznali njihove površine. Zbroj njihovih ukupnih površina omogućuje stvaranje odgovarajuće formule

Cijena: 1.652,00 kn + PDV