Blocks - KOMPLETI PRAZNIH GEOMETRIJSKIH MODELA

Šifra: 641-305
Komplet od 6 komada geometrijskih tijela s visinskom niti u kovčegu: tetraedar i piramida s kvadratnom osnovom (visina 100 mm), stožac, valjak i prizma s kvadratnom osnovom (visina 150 mm), kugla (promjer 110 mm)

Cijena: 1.386,00 kn + PDV

Šifra: 641-11-SK
Komplet od 5 komada Platonovih tijela i poliedra u kovčegu: kocka (100 mm), oktaedar (100 mm), tetraedar (150 mm), ikosaedar (60 cm), dodekaedar (45 mm)
Cijena: 751,00 kn + PDV

Šifra: 641-11-SA
Komplet od 5 komada Platonovih tijela i poliedra: kocka (100 mm), oktaedar (100 mm), tetraedar (150 mm), ikosaedar (60 cm), dodekaedar (45 mm)

Cijena: 578,00 kn + PDV

Šifra: 641-24
Set od 6 komada modela kristala s osovinskim nitima u boji. Prikaz osnovnih kristalnih struktura: kubna, tetragonalna, heksagonalna, ortorompska, monoklinska i triklinska. Dužina diagonale: 150 mm Cijena: 578,00 kn + PDV
Cijena: 1.943,00 kn + PDV

Šifra: 641-240-SB
Komplet od 9 komada geometrijskih tijela u transparentnoj boji. Sva tijela su kao u kompletu 641-240-SA: crvene prizme, žute piramide, plavi valjak, stožac i kugla

Cijena: 1.502,00 kn + PDV

Šifra: 641-240-SA
Komplet od 9 komada geometrijskih tijela, sve strane zatvorene: trostrana prizma + piramida, četverostrana prizma + piramida, šestrostrana prizma + piramida, stožac + valjak (visina 150 mm), kugla (promjer 100 mm)

Cijena: 1.051,00 kn + PDV

Šifra: 641-240-SBK
Komplet od 9 komada geometrijskih tijela kao u kompletu 641240-SA u plastičnom kovčegu za transport i pohranu.

Cijena: 1.628,00 kn + PDV

Šifra: 641-972
Komplet od 3 komada kosih geometrijskih tijela: stožac, valjak i četverostrana piramida, visina 150 mm

Cijena: 717,00 kn + PDV

Šifra: 641-240-SK
Komplet od 9 prozirnih komada geometrijskih tijela kao u kompletu 641-240-SA u plastičnom kovčegu za transport i pohranu.

Cijena: 1.213,00 kn + PDV