OSTALA OPREMA

 

Kat. broj

Cijena

Grb RH 30×40

991

110,00

Stalak za karte

992

370,00

Stalak za karte sa spremištem

993

770,00

 

Projekcijski stolovi

Dimenzije

Kat. broj

Cijena

PS- 1

40×40

651

370,00

PS- 2

40×65

652

470,00

PS- 3

40×90

653

570,00

LCD- PC

50×50

654

880,00

*podešavanje visine 64- 103cm

 

Geometrijski pribor

Kat. broj

Cijena

Ormarić za geometrijski pribor 50×110 (bez pribora)

9091

630,00

Geometrijski pribor -komplet

9092

540,00

Šestar

9093

225,00

Trokuti- par(jednakostranični i pravokutni)

9094

180,00

Ravnalo

9095

85,00

Kutomjer

9096

90,00