CJENIK

ŠIFRA

DODATNA OPREMA

OPIS

 

CIJENA bez PDV-a

259-4004

Tekućina za baždarenje konduktometra 370

84 uS/cm (500 ml)

kom

133,90 kn

229-1007

Sonda za oksimetar za mjerenje udjela kisika u zraku i vodi

 

kom

3.540,11 kn

259-5001

Set za kalibraciju pH Checkera

pH 4 i pH 7, 10 vrećica (20 ml)

kpl

164,80 kn

259-5003

Rezervna elektroda za Checker

 

kom

231,75 kn

259-5004

Rezervna baterija (potrebno 2 komada)

 

kom

25,75 kn

259-5002

Otopina za čuvanje elektroda (230 ml)

 

kom

103,00 kn

229-1009

Elektroda rezervna za pH-metar prijenosni

 

kom

861,08 kn

229-1010

Boca za čuvanje elektroda – set

250 ml, 3mol KCl otopina

kpl

97,85 kn

229-1000

Na-lampa za polarimetar (rezervna)

 

kom

772,50 kn

259-2011

Dräger cijev – acetaldehid (10/1)

100-1000 ppm

kut

811,64 kn

259-2000

Dräger cijev – benzen (10/1)

0,5-10 ppm

kut

735,42 kn

259-2001

Dräger cijev – dušikovi plinovi (10/1)

0,5-10 ppm

kut

609,76 kn

259-2002

Dräger cijev – formaldehid 0,2 (10/1)

0,5-5 ppm i 0,2-2,5 ppm

kut

828,12 kn

259-2004

Dräger cijev – hidrogen-sulfat (10/1)

10-200 ppm i 1-20 ppm

kut

704,52 kn

259-2006

Dräger cijev – klor (10/1)

0,3-5 ppm

kut

705,55 kn

259-2007

Dräger cijev – ozon (10/1)

0,05-0,7 ppm

kut

716,88 kn

259-2008

Dräger cijev – sumpor dioksid (10/1)

1-25 ppm i 0,5-5 ppm

kut

618,00 kn

259-2009

Dräger cijev – ugljik dioksid 0,1% (10/1)

0,5-6 Vol % i 0,1-1,2 Vol %

kut

574,74 kn

259-2010

Dräger cijev – ugljik monoksid 2 (10/1)

2-60 ppm

kut

605,64 kn

259-4006

Voda 1 refil

fosfat 1+2, nitrat 1+2, amonij 1+2+3, nitrit,kalcij/magnezij, pH reagens

kpl

664,35 kn

259-4005

Voda 2 refil

fosfat 1+2, nitrat 1+2, amonij 1+2+3
nitrit, karbonat, željezo 1, kisik 1+2+3, kalcij/magnezij, šprica

kpl

960,99 kn

259-4007

Voda 3 refil – Nitrat

(reag. 1+2, puferi A+B), 0,1-30 mg/L

kom

757,05 kn

259-4008

Voda 3 refil – Nitrit

(reag. 1), 0,02-1 mg/L

kom

379,04 kn

259-4009

Voda 3 refil – Tvrdoća vode

(reag. 1(2x)+2), 1 kap = 1°d

kom

453,20 kn

259-4010

Voda 3 refil – Kisik

 

kom

772,50 kn

259-4011

Voda 3 refil – Fosfat

(reag. 1(4x)+2), 0,02-0,4 mg/L

kom

757,05 kn

259-4012

Voda 3 refil – Amonij

(reag. 1(2x)+2+3), 0,1-3 mg/L

kom

757,05 kn

259-4013

Voda 3 refil – Nitrat, test tekućina

0,5 mg/ml

kom

154,50 kn

259-4014

Voda 3 refil – Fosfat, test tekućina

0,02 mg/ml

kom

154,50 kn

259-4015

Voda 3 refil – Amonij, test tekućina

0,1 mg/ml

kom

154,50 kn

259-1000

Amonijum – 0,1-10 mg/L

tekućina, 0,1-10 mg/L, trajanje 15 min, 100 testova

kut

519,12 kn

259-1001

Fosfat – 0,25-10 mg/L

tekućina, 0,25-10 mg/L, trajanje 5 min, 200 testova

kut

525,30 kn

259-1002

Fosfat – 2,5-100 mg/L

tekućina, 2,5-100 mg/L, trajanje 1 min, 100 testova

kut

482,04 kn

259-1003

Karbonatna tvrdoća vode – 1,0°dH

tekućina, 1,0°dH, trajanje 1 min, 250 testova

kut

154,50 kn

259-1004

Klor – 0,05-1 mg/L

tekućina, 0,05-1 mg/L, trajanje 1 min, 150 testova

kut

358,44 kn

259-1005

Klorid – 5 mg/L

tekućina, 5 mg/L, trajanje 3 min,

200 testova

kut

395,52 kn

259-1006

Krom – 0,05-2 mg/L

tekućina, 0,05-2 mg/L, trajanje 5 min, 200 testova

kut

525,30 kn

259-1008

Nitrat – 1,0-50 mg/L

tekućina, 1,0-50 mg/L, trajanje 6 min, 200 testova

kut

525,30 kn

259-1009

Nitrit – 0,05-1 mg/L

tekućina, 0,05-1 mg/L, trajanje 5 min, 200 testova

kut

414,06 kn

259-1010

Preostala tvrdoća vode – 0,1°dH

tekućina, 0,1°dH, trajanje 1 min, 250 testova

kut

120,51 kn

259-1011

Sulfit – 0,5-20 mg/L

tekućina, 0,5-20 mg/L, trajanje 3 min, 150 testova

kut

525,30 kn

259-1012

Ukupna tvrdoća vode – 0,5°dH

tekućina, 0,5°dH, trajanje 1 min, 100 testova

kut

179,22 kn

259-1013

Ukupna tvrdoća vode – 1,0°dH

tekućina, 1,0°dH, trajanje 1 min, 100 testova

kut

148,32 kn

259-1014

Željezo – 0,05-1 mg/L

tekućina, 0,05-1 mg/L, trajanje 4 min, 150 testova

kut

525,30 kn

259-1015

Željezo – 0,25-10 mg/L

tekućina, 0,25-10 mg/L, trajanje 3 min, 150 testova

kut

525,30 kn

259-1016

Mangan – 0,03-1 mg/L

tekućina, 0,03-1 mg/L, trajanje 3 min, 100 testova

kut

550,02 kn

259-3000

Aluminij (100/1) – trakice

5-500 mg/L

kut

358,44 kn

259-3001

Amonij (100/1) – trakice

10-400 mg/L

kut

370,80 kn

259-3002

Bakar (100/1) – trakice

10-300 mg/L

kut

185,40 kn

259-3003

Formaldehid (100/1) – trakice

10-200 mg/L

kut

395,52 kn

259-3004

Krom (100/1) – trakice

3-100 mg/L

kut

284,28 kn

259-3005

Mangan (100/1) – trakice

2-100 mg/L

kut

757,05 kn

259-3006

Nikal (100/1) – trakice

10-1000 mg/L

kut

216,30 kn

259-3007

Nitrat (100/1) – trakice

10-500 mg/L

kut

216,30 kn

259-3008

Nitrit (100/1) – trakice

1-80 mg/L

kut

216,30 kn

259-3009

Sulfat (100/1) – trakice

200-1600 mg/L

kut

234,84 kn

259-3010

Sulfit (100/1) – trakice

10-1000 mg/L

kut

216,30 kn

259-3011

Tvrdoća (100/1) – trakice

3/4/7/14/21 °Dh

kut

216,30 kn

259-3012

Željezo (100/1) – trakice

2-100 mg/L

kut

185,40 kn

259-3013

Fosfat (100/1) – trakice

3-100 mg/L

kut

327,54 kn

259-4000

Ozon (12/1) – trakice

očitanje <90/90-150/150-210/>210 ug/m3, trajanje 10 min

kut

195,70 kn