CJENIK

METAR NA KOTAČU

Šifra: 142800
Cijena:
na upit

METAR PLASTIČNI

Šifra: 140000
Cijena:
na upit

METAR
metalni

Šifra: 140010
Cijena:
na upit

METAR
10 m 

Šifra: 140015
Cijena:

na upit

METAR
20 m 

Šifra: 140020
Cijena:

na upit

MJERNI ŠTAP

Šifra: 140030
Cijena:

na upit

METAR DRVENI

Šifra: 140500 
Cijena:
na upit

METAR

Šifra: 140530
Cijena:
na upit

MJERNA ŠIPKA 

Šifra: 141000
Cijena:
na upit

LASERSKI MJERAČ UDALJENOSTI

Šifra: 141516 
Cijena:
na upit

POMIČNA MJERKA PVC 

Šifra: 144000
Cijena:
na upit

POMIČNA MJERKAmetalna

Šifra:144020
Cijena:
na upit

POMIČNA MJERKAdigitalna

Šifra: 144030
Cijena:
na upit

MIKROMETAR

Šifra: 145050
Cijena:
na upit

DEMONSTRACIJSKI SET

Šifra: 141510
Cijena:
na upit

BALONI ZA DEMONSTRACIJSKI SET

Šifra: 151215
Cijena:
na upit

KLINOMETAR

Šifra: 142905
Cijena:
na upit

MJERNA POSUDA 0,5 l

Šifra: 146500
Cijena:
na upit

MENZURE

Šifra: 011020
Cijena:
na upit

 

MENZURE PVC

Šifra: 011880
Cijena:
na upit

MJERNE ŽLICE

Šifra: 146805
Cijena:
na upit

KUBNI CENTIMETRI

Šifra: 146900
Cijena:
na upit

DŽEPNA VAGA
200 g / 0,01 g 

Šifra: 102770
Cijena:
na upit

DIGITALNA VAGA
15 kg/1 g

Šifra: 102808
Cijena:
na upit

DIGITALNA VAGA
750 g / 0.1 g 

Šifra:102890
Cijena:
na upit

DIGITALNA VAGA
300 g / 0.01 g

Šifra: 102900
Cijena:
na upit

DIGITALNA VAGA
15 kg/1 g

Šifra: 102930
Cijena:
na upit

DIGITALNA VAGA
200 g/0,01g 440-33N

Šifra: 102950
Cijena:
na upit

BALANSNA VAGA

Šifra: 091600
Cijena:
na upit

BALANSNA VAGA

Šifra: 091700
Cijena:
na upit

SET UTEGA

Šifra: 095530
Cijena:
na upit

SET KOCKI
prikaz težine 

Šifra: 150000
Cijena:
na upit

SET BLOKOVA
prikaz težine 

Šifra: 150010
Cijena:
na upit

SET UTEGA
istog volumena 

Šifra: 151010
Cijena:
na upit

UTEG
za određivanje volumena i težine 

Šifra: 151080
Cijena:
na upit


SET UTEGA
različiti materijali

Šifra: 151005
Cijena:
na upit

METALNE KUGLE

Šifra: 152500
Cijena:
na upit

HIDROMETAR

Šifra: 153010
Cijena:
na upit

HIDROMETAR –
TERMOMETAR

Šifra: 153030
Cijena:
na upit

MJERAČ ALKOHOLA

Šifra: 153090
Cijena:
na upit

TERMOMETAR
GALILEO

Šifra: 060003
Cijena:
na upit

 

SET UZORCI MATERIJALA

Šifra: 269000
Cijena:
na upit

PIKNOMETAR, kalibriran

Šifra: 152000
Cijena:
na upit

PIKNOMETAR, nekalibriran

Šifra: 152010
Cijena:
na upit

PRELJEVNA POSUDA, aluminij

Šifra: 164520
Cijena:
na upit

ŠTOPERICA, stolna

Šifra: 149520
Cijena:
na upit

ŠTOPERICA, digitalna

Šifra: 148550
Cijena:
na upit

 

ELEKTRONSKI BROJAČ

Šifra: 200250
Cijena:
na upit

DIGITALNI TIMER

Šifra: 149205
Cijena:
na upit

 
Close Menu