CJENIK

ŠIFRA

CHIME BARS

OPIS

 

CIJENA bez PDV-a


800-10500
Sopran Chime bars, c2 – a3pojedinačni odabir tonova, bez batića, zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene aluminijske pločice 35 mm, tonovi otisnuti na pločici

kom

340,00 kn

800-10507
Sopran Chime bars, c2 – c3 + fis2 + bb2set 10 tonova, bez batića, zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene aluminijske pločice 35 mm, tonovi otisnuti na pločiciset3.036,00 kn

800-10509
Sopran Chime bars, c2 – c3 uključujući sve polutonoveset 22 kom, bez batića, zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene aluminijske pločice 35 mm, tonovi otisnuti na pločiciset6.480,00 kn

800-10510
Alt Chime bars, c1 – a2pojedinačni odabir tonova, bez batića, zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene aluminijske pločice 35 mm, tonovi otisnuti na pločicikom372,00 kn

800-10517
Alt Chime bars, c1 – c2+ fis1 + bb1set 10 tonova, bez batića, zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene aluminijske pločice 35 mm, tonovi otisnuti na pločiciset3.660,00 kn

800-10519
Alt Chime bars, c1 -a2, uključujući sve polutonoveset 22 tona, bez batića, zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene aluminijske pločice 35 mm, tonovi otisnuti na pločiciset7.350,00 kn

800-10520
Bas Chime bars, c – bbpojedinačni odabir tonova, bez batića, zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene aluminijske pločice 35 mm, tonovi otisnuti na pločicikom569,00 kn

800-10525
Bas Chime bars, c, d, f, g,set 4 tona, bez batića,  zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene aluminijske pločice 35 mm, tonovi otisnuti na pločiciset2.147,00 kn

800-10527
Bas Chime bars, c – c1 + fis + bbset 10 tonova, bez batića, zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene aluminijske pločice 35 mm, tonovi otisnuti na pločiciset5.025,00 kn

800-10600
Sopran Chime bars, c2 – a3pojedinačni odabir tonova, bez batića, zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene pločice od brazilskog kestena 35 mm, tonovi otisnuti na pločikom331,00 kn

800-10607
Sopran Chime bars, c2 – c3 + fis2 + bb2set 10 kom, bez batića, zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene pločice od brazilskog kestena 35 mm, tonovi otisnuti na pločiset3.240,00 kn

800-10609
Sopran Chime bars, c2 – c3 uključujući sve polutonoveset 22 tona, bez batića, zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene pločice od brazilskog kestena 35 mm, tonovi otisnuti na pločiset6.749,00 kn

800-10610
Alt Chime bars, c1 – a2pojedinačni odabir tonova, bez batića, zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene pločice od brazilskog kestena 35 mm, tonovi otisnuti na pločikom416,00 kn

800-10617
Alt Chime bars, c1 – c2+ fis1 + bb1set 10 tonova, bez batića, zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene pločice od brazilskog kestena 35 mm, tonovi otisnuti na pločiset4.044,00 kn

800-10619
Alt Chime bars, c1 -a2, uključujući sve polutonoveset 22 tona bez batića, zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene pločice od brazilskog kestena 35 mm, tonovi otisnuti na pločiset8.605,00 kn

800-10620
Bas Chime bars, c – bb, pojedinačni odabir tonovabez batića, zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene pločice od brazilskog kestena 35 mm, tonovi otisnuti na ploči

kom

623,00 kn

800-10625
Bas Chime bars, c, d, f, gset 4 tona, bez batića,  zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene pločice od brazilskog kestena 35 mm, tonovi otisnuti na pločiset2.346,00 kn

800-10627
Bas Chime bars, c – c1 + fis + bbset 10 tonova, bez batića, zvučna kutija  6 mm izrađena od brezove šperploče i fino ugođene pločice od brazilskog kestena 35 mm, tonovi otisnuti na ploči

set

5.900,00 kn

800-11405
Chime bars, 5 polutonova, cis, dis, fis, gis, asokrugla zvučna cijev, boje prilagođene za Boomwhackers®, batić s gumenom glavom, nylon torba

set

608,00 kn

800-11406
Chime bars petatonski, 6 tonova, c, d, f, g, a, cokrugla zvučna cijev, boje prilagođene za Boomwhackers®, batić s gumenom glavom, nylon torbaset702,00 kn

800-11408
Chime bars, 8 tonova, c2 – c3okrugla zvučna cijev, boje prilagođene za Boomwhackers®, batić s gumenom glavom, nylon torba

set

862,00 kn

800-11410
Chime bars, 10 tonova, c2 – c3 + fis + bbokrugla zvučna cijev, boje prilagođene za Boomwhackers®, batić s gumenom glavom, nylon torba

set

1.072,00 kn

800-11413
Chime bars, 13 tonova, a2 – f3okrugla zvučna cijev, boje prilagođene za Boomwhackers®, batić s gumenom glavom, nylon torbaset1.404,00 kn

800-11427
Chime bars, 27 tonova, g1 – a3okrugla zvučna cijev, boje prilagođene za Boomwhackers®, batić s gumenom glavom, nylon torba

set

1.710,00 kn

800-11524
Chime bars, 4 tona, c2, d2, f2, g2plastični, zvučne ploče od aluminija, 30×3 mm, 4 batića s gumenom glavom

set

374,00 kn

800-11525
Chime bars, 5 tonova, polutonoviplastični, zvučne ploče od aluminija, 30×3 mm, 5 batića s gumenom glavomset452,00 kn

800-11526
Chime bars, 6 tonova, petatonskiplastični, zvučne ploče od aluminija, 30×3 mm, 6 batića s gumenom glavom

set

546,00 kn

800-11528
Chime bars, 8 tonova, c2 – c3plastični, zvučne ploče od aluminija, 30×3 mm, 8 batića s gumenom glavom

set

716,00 kn

800-11530
Chime bars, 10 tonova, c2 – c3 +  fis + bbplastični, zvučne ploče od aluminija, 30×3 mm, 10 batića s gumenom glavomset904,00 kn

800-11601
Chime bars, 10 tonova, c2 – c3, fis2 + bb2bukva, zvučne ploče od aluminija, 10 batića s drvenom glavomset1.326,00 kn

800-11606
Chime bars, 10 tonova, c2 – c3, fis2 + bb2bukva, zvučne ploče od aluminija, 10 batića s drvenom glavom, drvena kutijaset1.544,00 kn

800-11610
Chime bars, 19 tonova, c2 – c4bukva, zvučne ploče od aluminija, 10 batića s drvenom glavomset1.860,00 kn

800-11615
Chime bars, 19 tonova, c2 – c4bukva, zvučne ploče od aluminija, 10 batića s drvenom glavom, drvena kutija

set

2.240,00 kn

800-11619
Chime bars, pojedinačni odabir tonova, c2 – c4 uključujući sve polutonovebukva, zvučne ploče od aluminija, 1 batić s drvenom glavom

kom

140,00 kn
Close Menu