CJENIK

ŠIFRA

FOLIJA

OPIS

 

CIJENA bez PDV-a

312-174126

Mapa: Uvod u kemiju

(15 tema, 57 folija, OŠ 8+)
174022, 174023, 174201, 174202
174203*, 174204, 174205, 174206
174207, 174208, 174209, 174210
174230*, 174231*, 174232*

kpl

2.791,30 kn

312-174240

Mapa: Organska kemija

(10 tema, 14 folija, SŠ)
174241*, 174242, 174243*, 174244*
174245*, 174246, 174247*, 174248
174249, 174250*

kpl

1.431,70 kn

Close Menu