CJENIK

ŠIFRA

MODELI

OPIS

 

CIJENA bez PDV-a

331-2049

Sinteza proteina (set)

(24 baze,12 ribozifosfata, 4 TRNA & 4 aminokiseline)

kpl

566,00 kn

331-1010

Uvodni set (MMS-001)

48 atoma, 62 veze

kpl

423,00 kn

331-2033

Anorg/org. kemija – početnički set (MMS-002)

64 atoma, 38 veza

kpl

475,00 kn

331-1004

Organski set (prof.) (MMS-003)

111 atoma, 140 veza

kpl

847,00 kn

331-1000

Anorgansko/organski set (prof.) (MMS-004)

106 atoma, 86 veza

kpl

897,00 kn

331-1008

Semi-space-filling set (MMS-005)

137 atoma, 130 veza

kpl

914,00 kn

331-1009

Složeni ionski set (MMS-006)

156 atoma, 160 veza

kpl

925,00 kn

331-1002

Biokemijski set (prof.) (MMS-007)

257 atoma, 160 veza

kpl

1.606,00 kn

331-1005

Organski set (učen.) (MMS-008)

50 atoma, 64 veze

kpl

451,00 kn

331-1001

Anorgansko/organski set (učen.) (MMS-009)

51 atom, 38 veza

kpl

408,00 kn

331-1003

Biokemijski set (učen.) (MMS-010)

72 atoma, 40 veza

kpl

492,00 kn

331-2021

Ključno razdoblje 3 (MMS-011)

znanstveni set, 18 jednostavnih molekula

kpl

352,00 kn

331-2031

Organska kemija – razredni set (MMS-013-6)

6 setova

kpl

1.005,00 kn

331-2032

Organski set osnovni (MMS-015)

30 atoma, 24 veze

kpl

251,00 kn

331-1007

Organska stereokemija – razredni set (prof.) (MMS-050)

168 atoma, 192 veze

kpl

1.310,00 kn

331-1006

Organska kemija – razredni set (učen.) (MMS-051)

70 atoma, 92 veze

kpl

499,00 kn

331-2009

Cezij-klorid

30 atoma

kom

436,00 kn

331-2019

Kalcit (kalcij-karbonat)

66 atoma

kom

724,00 kn

331-2043

Silicij-dioksid (140° otvoreni model)

38 atoma

kom

465,00 kn

331-2029

Natrij-klorid

36 atoma

kom

415,00 kn

331-2012

Dijamant

30 atoma

kom

298,00 kn

331-2018

Grafit

3 sloja, 45 atoma

kom

436,00 kn

331-2008

Buckminsterfullerene C60

60 atoma

kom

527,00 kn

331-2010

Cink-sulfid

45 atoma

kom

422,00 kn

331-2024

Led 26 (W19709)

26 vodenih jedinica

kom

452,00 kn

331-2044

Sumpor

3 molekule S8, 24 atoma

kom

225,00 kn

331-2042

Silicij-dioksid “dijamantna struktura”

66 atoma

kom

427,00 kn

331-2023

Sodalit (rešetka)

84 atoma

kom

465,00 kn

331-2037

Polivinilklorid (PVC)

5 monomernih jedinica

kom

190,00 kn

331-2035

Polipropilen (PP)

5 monomernih jedinica

kom

238,00 kn

331-2036

Polistiren (PS)

3 monomerne jedinice

kom

270,00 kn

331-2047

Terilen (poliester)

2 monomerne jedinice

kom

270,00 kn

331-2028

Najlon 6.6

2 monomerne jedinice

kom

391,00 kn

331-2041

Sapun

1 molekula

kom

298,00 kn

331-2011

Detergent

1 molekula

kom

293,00 kn

331-2017

Glukoza (W19710)

2 molekule

kom

273,00 kn

331-2040

Saharoza

1 molekula

kom

259,00 kn

331-2045

Škrob ili celuloza

3 glukozne jedinice

kom

355,00 kn

331-2026

Mast (glicerin tristearat)(W19711)

1 molekula

kom

696,00 kn

331-2048

Zasićena mast (stearinska kiselina)

1 molekula

kom

238,00 kn

331-2030

Nezasićena mast (oleinska kiselina)

1 molekula

kom

233,00 kn

331-2022

Kolesterol

1 molekula

kom

324,00 kn

331-2001

7 modela amino kiselina

7 modela

kom

671,00 kn

331-2002

8 modela amino kiselina

8 modela, peptidna nadogradnja

kom

615,00 kn

331-2000

20 amino kiselina (set)

20 modela

kom

2.008,00 kn

331-2034

Polipeptid

5 peptidnih jedinica

kom

231,00 kn

331-2038

Protein – beta nabrana ploča

15 peptidnih jedinica

kom

614,00 kn

331-2003

Alfa – jezgra (helix) (W19713)

15 peptidnih jedinica

kom

614,00 kn

331-2015

DNA (2 para baza)

stalak 11 cm

kom

929,00 kn

331-2014

DNA (10 para baza)

stalak 46 cm

kom

4.588,00 kn

331-2007

Benzen, etan, eten, etin

4 modela

kom

796,00 kn

331-2005

Atomske orbitale (set)

set od 14 modela

kom

616,00 kn

331-2027

Modeli molekula

8 modela

kom

424,00 kn

331-4006

Kalcij-sulfat (T22001)

 

kom

2.152,00 kn

331-4008

Kubična plošna rešetka metala (T22002)

plošno centrirana kristalna rešetka metala

kom

293,00 kn

331-4010

Natrij-klorid (T22003)

 

kom

454,23 kn

331-4002

Grafit (T22004)

 

kom

1.958,00 kn

331-4001

Dijamant (T22005)

 

kom

618,00 kn

331-4003

Heksagonalna rešetka metala (T22006)

gusta kristalna rešetka metala

kom

584,00 kn

331-4009

Kubična volumna rešetka metala (T22007)

volumno centrirana kristalna rešetka metala

kom

584,00 kn

331-4015

Ugljikova veza (T22008)

 

kom

2.336,00 kn

331-4014

Sumpor (T22009)

 

kom

3.213,00 kn

331-4013

Silicij-dioksid (T22010)

 

kom

509,00 kn

331-4016

Vodikova veza (T22012)

 

kom

1.148,00 kn

331-4005

Kalcij-karbonat (T22013)

 

kom

1.581,00 kn

331-4000

Cezij-klorid (T22015)

 

kom

973,00 kn

331-4004

Jod (kristal) (T22016)

 

kom

692,00 kn

331-3000

Istraživački kompleti (W16004)

 

kom

3.538,00 kn

331-3004

Učenički kompleti (razredni) (W16005)

 

kom

4.229,00 kn

331-3002

Napredni kompleti (demonstracijski) (W16006)

 

kom

1.081,00 kn

331-3003

Osnove kemije (demon. i vježbe) (W16007)

 

kom

790,00 kn