CJENIK

ŠIFRA

ORMAR

OPIS

 

CIJENA bez PDV-a

364-1000

Ormar za kemiju sa priborom

190x100x60 cm

kom

37.199,48 kn

364-1004

Sigurnosni ormar PO1

za pohranjivanje kemikalija i otrova
2 police
perforacija na vratima za prozračivanje 
100×95×50 cm

kom

3.490,00 kn

364-1005

Sigurnosni ormar PO2za pohranjivanje kemikalija i otrova
4 police
perforacija na vratima za prozračivanje 
195×50×50 cm

kom

3.690,00 kn

364-1006

Sigurnosni ormar PO3

za pohranjivanje kemikalija i otrova
4 police
perforacija na vratima za prozračivanje 
195×930×50 cm

kom

3.990,00 kn

364-2002

Sigurnosni ormar SO1

4 police
2 odzračnika
za čuvanje zapaljivih i lako hlapivih tekućina
195,5x93x46,5 cm
T: 185 kg

kom

10.815,00 kn

364-2003

Sigurnosni ormar SO2

2 police
2 odzračnika
za čuvanje zapaljivih i lako hlapivih tekućina
106x93x46,5 cm
T: 105 kg

kom

8.343,00 kn

364-3000

Digestor (90x85x240 cm)

staklena poleđina
struja, plin, voda
rasvjeta
ploča tehnička keramika

kpl

24.205,00 kn