CJENIK

kat.br.

OPIS

 CIJENA 
BEZ PDV-A


641-101
Trodimenzionalni model visina točaka208,00 kn

641-102
Trodimenzionalni model horizontalne i vertikalne projekcije različitih ravnina266,00 kn

641-103
Trodimenzionalni model s plohama ravnih linija220,00 kn

641-104
Trodimenzionalni model koji pokazuje prave vrijednosti trokuta220,00 kn

641-105
Trodimenzionalni model horizontalne i vertikalne projekcije čvrstih tijela301,00 kn

641-106
Trodimenzionalni model visine ravnih linija u različitim položajima266,00 kn

641-107
Trodimenzionalni model visine od dvije koplanarne ravne linije335,00 kn

641-108
Trodimenzionalni model horizontalne i vertikalne visine ravne linije255,00 kn

641-109
Trodimenzionalni model paralelnog spoja u ravnini243,00 kn

641-110
Trodimenzionalni model paralelnog spoja u ravnini, paralelnog s vertikalnom ravninom projekcije243,00 kn

641-111
Trodimenzionalni model za prave duljine linije u segmentu horizontalne i vertikalne  duljine335,00 kn

641-112
Trodimenzionalni model ravnih linija u presjeku nekoliko ravnina301,00 kn

641-113
Trodimenzionalni model sjecišta ravne linije s ravninom, definiranog s dva pravca koji se sijeku301,00 kn

641-114
Trodimenzionalni model kuteva nagiba između ravnina i ravnine visine243,00 kn

641-115
Trodimenzionalni model za horizontalnih i vertikalnih pravaca370,00 kn

641-116
Trodimenzionalni model sjecišta i kose ravnine u tri visinska sustava266,00 kn

641-117
Trodimenzionalni model sjecišta dvaju kosih ravnina i ravnine u proizvoljnoj kosini u tri visinska sustava301,00 kn

641-118
Trodimenzionalni model vodoravne i okomite visine pravaca, prolazeći kroz osi prikaza266,00 kn

641-120
Model projekcije trostrane kose piramide693,00 kn

641-121
Model projekcije stošca705,00 kn

641-122
Model projekcije trostrane prizme694,00 kn

641-123
Model projekcije presjeka valjka717,00 kn

641-250
Model projekcije tijela520,00 kn
Close Menu