CJENIK

kat.br.

OPIS

 CIJENA 
BEZ PDV-A


641-2
Kocka, s tri izmjenjive piramide jednakih dimenzija474,00 kn

641-151
Kocka sa šestokutnom presjekom ravnine255,00 kn

641-226
Kocka s pomičnim pravokutnim presjekom208,00 kn

641-509
Kocka s  pomičnim dijagonalnim presjecima370,00 kn

641-37
Kocka s prikazom formule (a + b)3509,00 kn

641-936-E
Kocka s kubičnim decimetrima 1393,00 kn

641-927
Tetraedar unutar heksaedra359,00 kn

641-41
Oktaedar unutar heksaedra589,00 kn

641-928
Dodekaedar unutar heksaedra543,00 kn

641-36-N
Kocka s kubičnim decimetrima 2243,00 kn

641-929
Ikosaedar unutar heksaedra532,00 kn

641-942
Nepravilna piramida unutar kocke358,00 kn

641-943
Pravilna piramida unutar kocke324,00 kn

641-936-Z
Kocka s kubičnim decimetrima 3278,00 kn

641-514
Kocka, rastavljiva u četiri prizme jednakih stranica647,00 kn

641-932-Z
Kocka, rastavljiva u šest jednakih piramida624,00 kn

641-144
Piramida u ikosaedaru405,00 kn

641-145
Piramida u dodekaedru405,00 kn

641-263
Dodekaedar s unutarnjim heksaedrom312,00 kn

641-693
Piramida u rombododekaedru474,00 kn

641-11-AO
Oktaedar s zatvorenim stranicama266,00 kn

641-11-O
Oktaedar s zatvorenim stranicama, proziran197,00 kn

641-11-H
Kocka s zatvorenim stranicama, prozirna197,00 kn

641-39
Dodekaedar s zatvorenim stranicama, proziran324,00 kn

641-39-A
Dodekaedar s zatvorenim stranicama, proziran, s mrežom površine382,00 kn

641-11-T
Tetraedar s zatvorenim stranicama197,00 kn

641-40
Poliedar (oktaedar + heksaedar)324,00 kn

641-38
Ikosaedar s zatvorenim stranicama312,00 kn

641-38-A
Ikosaedar s zatvorenim stranicama i mrežom površine370,00 kn

641-32
Kocka s odvojivom mrežom površine370,00 kn

641-220
Tetraedar s odvojivom mrežom površine243,00 kn

641-218
Tetraedar s pomičnom okomicom197,00 kn

641-141
Tetraedar s okomicama u boji266,00 kn

641-143
Kocka s dijagonalama i okomicama u boji359,00 kn

641-142
Oktaedar s osima u boji255,00 kn

641-272
Kocka sa segmentima piramide474,00 kn

641-641
Romboedar, tri boje, zatvoreni220,00 kn

641-271
Trapezna kocka312,00 kn
Close Menu