CJENIK

kat.br.

OPIS

 CIJENA 
BEZ PDV-A


641-6Z
Valjak s kuglama i eliptičnim presjekom335,00 kn

641-132
Valjak s eliptičnim i vertikalnim presjekom405,00 kn

641-933
Valjak s eliptičnim presjekom i ravninom405,00 kn

641-6SZ
Valjak s kuglama i sjecištima ravnina705,00 kn

641-10Z
Valjak s eliptičnim presjekom208,00 kn

641-216
Valjak s pomičnom osnom niti220,00 kn

641-217
Valjak s pomičnom osnom niti208,00 kn

641-222
Kosi valjak s osnom niti197,00 kn

641-209
Valjak s odvojivom mrežom površine255,00 kn

641-232
Stožac u valjku, odvojiv278,00 kn

641-261
Valjak u valjku259,00 kn

641-930Z
Polukugla s odvojivim vrhom na odvojivom valjku s unutarnjim stošcem…1.985,00 kn

641-940G
Prepolovljena kugla s odvojivim vrhom i stožac prepolovljen u odvojivim valjku…1.980,00 kn

641-634A
Valjak s 8 tijela koji se mogu umetnuti786,00 kn

641-147
Dva valjka, zapremina 1 litra i ¼ litre289,00 kn

641-504
Valjak s dva odvojiva dijela: pravokutnik i elipsa335,00 kn

641-632
Usporedba kosog valjka i valjka578,00 kn

641-20
Okretni model od niti: valjak ili dvostruki stožac393,00 kn

641-137
Valjak s odvojivom kuglom462,00 kn

641-225
Spoj valjka i kvadratne osnove289,00 kn

641-265
Valjak s objašnjenjem koordinata valjka728,00 kn

641-678
Valjak spojen s manjim valjkom1.832,00 kn

641-616
Valjak spojen s valjkom od 4 vodoravna dijela1.428,00 kn

641-708
Spoj nekoliko valjaka jednakog promjera1.732,00 kn

641-619
Spoj okomitog i vodoravnog valjka541,00 kn

641-618
Model valjka474,00 kn

641-633
Model valjka za dobivanje mreže705,00 kn

641-680
Model valjka za dobivanje mreže  u trostrukom dijelu cilindra763,00 kn

641-698
Valjak s mrežom površine428,00 kn

641-699
Valjak s eliptičnim otvorom i mrežom površine428,00 kn

641-706
Kosi valjak s mrežom površine324,00 kn

641-705
Vodoravno prožimanje valjaka497,00 kn

641-712
Koso prožimanje valjaka578,00 kn

641-716
Prožimanje valjaka u Y obliku936,00 kn

641-724
Spoj valjaka u cijevni luk971,00 kn

641-717
Spoj cilindara pod pravim kutom589,00 kn