CJENIK


9091
Ormarić za geometrijski pribor

Cijena:
592,00 kn + PDV

9091-KPL1
Komplet pribor drveni

Cijena: 
540,00 kn +PDV

9091-KPL4
Komplet pribor drveni magnetni

Cijena:


9091-KPL2
Komplet pribor plastični

Cijena:

267,00 kn + PDV

 

9091-KPL3
Komplet pribor plastični magnetni

Cijena: 
340,00 kn +PDV

9094A
Trokut za školsku ploču 60° drveni

Cijena: 
90,00 kn + PDV

9094B
Trokut za školsku ploču 45° drveni

Cijena: 
90,00 kn + PDV
9095
Ravnalo za školskuploču drveno
Cijena: 
85,00 kn + PDV

9096
Kutomjer za školsku ploču drveni
Cijena: 
90,00 kn + PDV

9093-3V Šestar za školsku ploču drveni

Cijena: 
220,00 kn + PDV

9094A-M
Trokut za školsku ploču 60° drveni magnetni

Cijena: 
100,00 kn + PDV

9094B-M
Trokut za školsku ploču 45° drvenimagnetni

Cijena: 
100,00 kn + PDV

9095-M
Ravnalo za školskuploču drvenomagnetno

Cijena: 
95,00 kn + PDV

9096-M
Kutomjer za školsku ploču drveni magnetni

Cijena: 
100,00 kn + PDV

9093-3M
Šestar za školsku ploču drvenimagnetni

Cijena: 
220,00 kn + PDV

9105B
Trokut za školsku ploču 60° PVC

Cijena: 
50,00 kn + PDV

9105A
Trokut za školsku ploču 45° PVC 

Cijena: 
50,00 kn + PDV

9107 
Ravnalo za školsku ploču PVC  
Cijena: 
37,00 kn + PDV

9106 
Kutomjer za školsku ploču PVC

Cijena: 
50,00 kn + PDV

9103A Šestar za školsku ploču PVC 1 vakum(demonstracijski)
Cijena: 
80,00 kn + PDV 

9100B
Trokut za školsku ploču 60° PVC magnetni

Cijena: 
65,00 kn + PDV

9100A
Trokut za školsku ploču 45° PVC magnetni

Cijena: 
65,00 kn + PDV

9102
Ravnalo za školsku ploču PVC magnetno

Cijena: 
65,00 kn + PDV

9101
Kutomjer za školsku ploču PVC magnetni

Cijena: 
65,00 kn + PDV

9103B
Šestar za školsku ploču PVC 3 vakuma
Cijena:
 
220,00 kn + PDV