CJENIK

kat.br.

OPIS

 CIJENA 
BEZ PDV-A

641-14Rotacijski model hiperboloida382,00 kn
641-15Rotacijski model paraboloida382,00 kn
641-685Rotacijski model s diskovima474,00 kn
641-686Model s rotirajućim trokutima682,00 kn
641-687Rotacijski model koji stvara stožac393,00 kn
641-688Rotacijski model koji stvara sferu369,00 kn
641-689Rotacijski model spljošten na polovima (elipsoid)369,00 kn
641-690Rotacijski model s izduženim elipsoidom369,00 kn
641-691Hiperboloid s rotacijim dvaju listova428,00 kn
641-700DStativ za rotacijske modele278,00 kn
641-701Uređaj za rotacije modela451,00 kn