OPTIČKI INSTRUMENTI I PRIBOR
MONOKULARNI MIKROSKOPI
  
BINOKULARNI MIKROSKOPI
  
TRINOKULARNI MIKROSKOPI
  
 LUPE
  
  
 


MONOKULARNI MIKROSKOPI


91-18100
NATIONAL GEOGRAPHIC
300×-1200×

Cijena:
530,00 kn + PDV

 
88-55100
JUNIOR 4u1
100x-450x 

Cijena: 
770,00 kn +PDV


M-100FL 
do 400×

Cijena:

1.250,00 kn + PDV


88-55001
JUNIOR 
40x-1024x 

Cijena: 
1.200,00 kn +PDV


88-55002
BIOLUX CA
40x-1024x 

Cijena: 
1.200,00 kn +PDV


88-55000
JUNIOR SET
40x-1024x 


Cijena: 
1.400,00 kn +PDV

50-13000
BIODISCOVER 
20x-1280x 


Cijena: 
1.600,00 kn +PDV

51-16200
BIOLUX NV
20x-1280x 


Cijena: 
1.600,00 kn +PDV

51-12000
DUOLUX
20x-1280x 


Cijena: 
1.800,00 kn +PDV

52-03000
BIOLUX ADVANCE
200x-400x 


Cijena: 
2.200,00 kn +PDV


51-02100
ERUDIT BASIC 
40x-400x 


Cijena: 
2.040,00 kn +PDV


52-01000
LCD MIKROSKOP
3,5″ 


Cijena: 
2.380,00 kn +PDV


51-01000
BIORIT
20×-1280×

Cijena:

1.900,00 kn + PDV


51-02060
ERUDIT DLX
40×-600×

Cijena:

2.750,00 kn + PDV


51-02000
ERUDIT DLX
40×-1000×

Cijena:

2.750,00 kn + PDV


52-01002
LCD MIKROSKOPTOUCH
40×-1400×


Cijena: 
2.990,00 kn +PDV


51-10000
ERUDIT MO
20×-1536×

Cijena:

2.990,00 kn + PDV

 


BINOKULARNI MIKROSKOPI


88-18100
JUNIOR STEREO
20×

Cijena:
750,00 kn + PDV 


58-02000
BIOLUX ICD
20x 

Cijena: 
750,00 kn +PDV


58-02500
BIO
RIT ICD
20x 

Cijena: 
1.700,00 kn +PDV


58-03600
ERUDIT ICD
20x/40x 

Cijena: 
2.050,00 kn +PDV


58-03100
RESEARCHER ICD LED 
20x/80x 

Cijena: 
2.650,00 kn +PDV


51-02200
ERUDIT BASIC BINO
40x-400x 


Cijena: 
2.750,00 kn +PDV

58-02520
BIORIT ICD CS
10x/20x 


Cijena: 
3.600,00 kn +PDV


57-22100
BINO RESEARCHER II
40x-1000x 


Cijena: 
4.200,00 kn +PDV
 


TRINOKULARNI MIKROSKOPI


57-23100
TRINO RESEARCHER II
40x-1000x


Cijena: 
4.399,00 kn +PDV


58-0
4000
ADVANCE ICD
10x-160x

Cijena:
5.760,00 kn + PDV 


57-50600
BIOSCIENCE TRINO 
40x-1000x

Cijena:
6.450,00 kn + PDV


57-60100
SCIENCE TRM 301 TRINO 
40x-1000x

Cijena:
7.830,00 kn + PDV

 

LUPE

124-1002
Lupa ručna – 3×, okrugla

Cijena:
35,00 kn + PDV 
 


124-1017 
Lupa ručna 2,5×-5×
svjetlo 

Cijena:
40,00 kn + PDV

124-1004

124-1004
Lupa ručna tekstilna – 7×

Cijena:
139,00 kn + PDV

124-1004

124-1018
Lupa ručna tekstilna – 10×

Cijena: 
139,00 kn +PDV

124-1023
Lupa ručna urarska – 3,5×

Cijena: 
95,00 kn +PDV124-1030

Stolna lupa
2,5×-5× 
svjetlo 

Cijena: 
210,00 kn +PDV

124-1000
124-1000

Lupa – mikroskop – džepni, 60-100×

Cijena: 
235,00 kn +PDV