CJENIK

ŠIFRA

VHS/DVD

 

CIJENA bez PDV-a
(kom)

PF-091001

DIOKLECIJANOVA PALAČA U SPLITU

1 film (28 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091002

HRVATSKE ZEMLJE I FRANCUSKA REVOLUCIJA

1 film (40 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091003

IVAN MAŽURANIĆ – BAN PUČANIN

1 film (30 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091004

STARI ZAGREBAČKI CEHOVI

1 film (30 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091005

STJEPAN RADIĆ

1 film (30 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091006

TURSKA OSVAJANJA I.; TURSKA OSVAJANJA II

2 filma (31 i 28 min), OŠ, SŠ

kom

200,00 kn
(PDV 25%)

PF-091007

USKOCI

1 film (26 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091008

MLETAČKI LAV U DALMACIJI

1 film (31 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091009

BIZANT NA JADRANU

1 film (29 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091010

JOSIP JURAJ STROSSMAYER

IZMEĐU STVARNOSTI I ILUZIJE

1 film (30 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091011

BANOVINA HRVATSKA

1 film (30 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091012

HRVATSKA I STVARANJE JUGOSLAVENSKE DRŽAVE

1 film (30 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091013

BANSKA HRVATSKA (1883.-1903.)

1 film (27 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091014

STARI RIM

1 film (15 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091015

ATENSKA DEMOKRACIJA

1 film (15 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091016

POVIJEST HRVATSKOG DRŽAVNOG GRBA

1 film (17 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091017

POVIJEST HRVATSKE ZASTAVE I HIMNE

1 film (13 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091018

VERSAILLESKI UGOVOR (WEIMARSKA NJEMAČKA I.)

1 film (15 min), OŠ, SŠ
Film više nije dostupan

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091019

PUT U DIKTATURU (WEIMARSKA NJEMAČKA II.)

1 film (15 min), OŠ, SŠ
Film više nije dostupan

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091020

POSTANAK SAD-a

1 film (15 min), OŠ, SŠ
Film više nije dostupan

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091021

APSOLUTIZAM U FRANCUSKOJ: KRALJ SUNCA LOUIS XIV.

1 film (15 min), OŠ, SŠ
Film više nije dostupan

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091022

POČECI KRŠĆANSTVA I. dio: OD VJERE DO UČENJA

1 film (25 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091023

POČECI KRŠĆANSTVA II. dio: OD UČENJA DO CRKVE

1 film (25 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091024

PRVA STOLJEĆA KRŠĆANSTVA U HRVATA I. dio: TEMELJI

1 film (24 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091025

PRVA STOLJEĆA KRŠĆANSTVA U HRVATA II. dio: USPON

1 film (21 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091026

PRVA STOLJEĆA KRŠĆANSTVA U HRVATA III. dio: 
K NOVOM DOBU

1 film (28 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091027

INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA U ENGLESKOJ

1 film (16 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091028

POVIJESNA PRIPOVIJEST

1 film (10 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091029

HRVATSKO KRALJEVSTVO I. dio

1 film (26 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091030

HRVATSKO KRALJEVSTVO II. dio

1 film (26 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091031

HRVATSKO KRALJEVSTVO III. dio

1 film (26 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

 

PF-091032

GLAGOLJICA U KAMENU

1 film (20 min)

kom120,00 kn
(PDV 25%)

 

PF-091033

GLAGOLJAŠI U GUTEMBERGOVOJ GALAKSIJI

1 film (20 min)

kom120,00 kn
(PDV 25%)

 

PF-091034

AŽUVINCI I HRVATSKE ZEMLJE I. DIO

1 film (30 min)

kom120,00 kn
(PDV 25%)

 

PF-091035

AŽUVINCI I HRVATSKE ZEMLJE II. DIO

1 film (30 min)

kom120,00 kn
(PDV 25%)

 

PF-091036

KAROLINZI I HRVATI I. DIO

1 film (50 min)

kom120,00 kn
(PDV 25%)

 

PF-091037

KAROLINZI I HRVATI II. DIO

1 film (50 min)

kom120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091038

VOJNA KRAJINA U HRVATSKOJ I. DIO 
1 film (30 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091039

VOJNA KRAJINA U HRVATSKOJ II. DIO 
1 film (30 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091040

VOJNA KRAJINA U HRVATSKOJ III. DIO 
1 film (30 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

PF-091041

VOJNA KRAJINA U HRVATSKOJ IV. DIO 
1 film (30 min), OŠ, SŠ

kom

120,00 kn
(PDV 25%)

 

PF-091042

INDUSTRIJSKA ARHITETURA RIJEKE 
1 film (30 min), OŠ, SŠ
kom120,00 kn
(PDV 25%)

 

PF-091043

HVARSKE ŠETNJE (OTOK HVAR)
1 film (29 min), OŠ, SŠ

kom120,00 kn
(PDV 25%)

 

PF-091044

KORČULA
1 film (30 min), OŠ, SŠ
kom120,00 kn
(PDV 25%)

 

PF-091045

PULA U ANTICI 
1 film (28 min), OŠ, SŠ
kom120,00 kn
(PDV 25%)

 

PF-091046

PALAČA (DIOKLECIJANOVA PALAČA U SPLITU) 
1 film (30 min), OŠ, SŠ
kom120,00 kn
(PDV 25%)

 

PF-091047

KNIN I NJEGOVI SPOMENICI 
1 film (30 min), OŠ, SŠ
kom120,00 kn
(PDV 25%)

 

PF-091048

SKRADIN I KRKA 
1 film (30 min), OŠ, SŠ
kom120,00 kn
(PDV 25%)

 

PF-091049

KRČKE ŠETNJE (OTOK KRK) 
1 film (28 min), OŠ, SŠ
kom120,00 kn
(PDV 25%)