CJENIK

Navedene cijene su bez PDV-a.

Crtovlja
Školska ploča s crtovljem - ravne crte
Ravne crte na razmaku 10 cm
Školska ploča - crtovlje za 1. razrede
Crte za 1. razred 
(usko-široko-usko; 5-6-5 cm)
Školske ploče - crtovlje za matematiku
Kvadratići 10 cm

Školske ploče - crtovlje za glazbeni
Glazbeno crtovlje 
(5 notnih redova)


Cijena ploče sa crtovljem je veća za 260,00 kn za dimenziju 120 ×120, odnosno za 520,00 kn za dimenziju 240 ×120. 
Crtovlja mogu biti na pločama svih boja.
Close Menu