CJENIK

Navedene cijene su bez PDV-a.

Magnetne folije
Magnetne folije se koriste za držanje tiskanog materijala i lakših predmeta na metalnim podlogama.
Sve magnetne folije su višepolno jednostrano magnetizirane i imaju UV zaštitu.
Samoljepljive magnetne folije imaju dodatni samoljepljiv sloj poput naljepnica.

Osnovni sastav:
SrFeO19 90.13%, CPE ( polietilen kao vezivo ) 7.84%

kat.br.

vrsta folijedimenzije (mm)gausa

cijena

977KlasičnaA3 ( 297×420×0,5)30015,00 kn
978KlasičnaA3 ( 297×420×1,0)40025,00kn
979KlasičnaA3 ( 297×420×1,5)50038,00 kn
980KlasičnaA3 ( 297×420×2,0)60050,00 kn
981KlasičnaRola (650×10000×0,5)300615,00 kn
982KlasičnaRola (650×10000×1,0)4001.230,00 kn
983KlasičnaRola (650×5000×1,5)500925,00 kn
984KlasičnaRola (650×5000×2,0)6001.230,00 kn
985SamoljepivaA3 ( 297×420×0,5)30022,00 kn
986SamoljepivaA3 ( 297×420×1,0)40041,00 kn
987SamoljepivaA3 ( 297×420×1,5)50060,00 kn
988SamoljepivaA3 ( 297×420×2,0)60080,00 kn
989SamoljepivaRola (650×10000×0,5)300990,00 kn
990SamoljepivaRola (650×10000×1,0)4001.970,00 kn
991SamoljepivaRola (650×5000×1,5)5001.480,00 kn
992SamoljepivaRola (650×5000×2,0)6001.970,00 kn
 

Close Menu