CJENIK

Navedene cijene su bezPDV-a.

Visina 100 cm

 

Ploče za montažu na zid

 

 

Dimenzija

Zelena

Bijela

Kat. broj

Cijena

Kat. broj

Cijena

80×100

111

530,00

1191

530,00

100×100

112

620,00

1192

620,00

120×100

113

740,00

1193

740,00

150×100

114

925,00

1194

925,00

180×100

115

1.115,00

1195

1.115,00

200×100

116

1.235,00

1196

1.235,00

250×100

117

1.540,00

1197

1.540,00

300×100

118

1.850,00

1198

1.850,00

 

 

Ploče na stalku

 

Dimenzija

Zeleno- zelena

Zeleno- bijela

Bijelo-bijela

Kat. broj

Cijena

Kat. broj

Cijena

Kat. broj

Cijena

100×100

1211

1.780,00

1212

1.780,00

1213

1.780,00

120×100

1221

1.980,00

1222

1.980,00

1223

1.980,00

150×100

1231

2.280,00

1232

2.280,00

1233

2.280,00

200×100

1241

2.785,00

1242

2.785,00

1243

2.785,00

 

 

Ploče za montažu na zid s preklopom

 

Dimenzija

S krilom na preklop

S dva krila na preklop

S tri krila na preklop

Kat. broj

Cijena

Kat. broj

Cijena

Kat. broj

Cijena

100×100

131

1.670,00

 

 

 

 

200×100

1312

2.330,00

1322

3.335,00

 

 

300×100

1331

3.005,00

1332

4.005,00

1333

5.020,00

*ploče su zelene boje, a krila u kombinaciji po izboru naručitelja

 

Ploče s kliznim mehanizmom

 

 

Dimenzija

Zeleno- zelena

Zeleno- bijela

Bijelo- bijela

Kat. broj

Cijena

Kat. broj

Cijena

Kat. broj

Cijena

200×100+100×100

141

2.740,00

142

2.740,00

145

2.740,00

300×100+100×100

143

3.500,00

144

3.500,00

146

3.500,00

*po narudžbi moguća izrada i drugih veličina