CJENIK

Navedene cijene su bezPDV-a.

Ploče za montažu na zid

kat.br.

zelena

kat.br.

bijela

80 × 100

111

480,00 kn

1191

480,00 kn

100 × 100

112

560,00 kn

1192

560,00 kn

120 × 100

113

670,00 kn

1193

670,00 kn

150 × 100

114

840,00 kn

1194

840,00 kn

180 × 100

115

1.010,00 kn

1195

1.010,00 kn

200 × 100

116

1.120,00 kn

1196

1.120,00 kn

250 × 100

117

1.400,00 kn

1197

1.400,00 kn

300 × 100

118

1.680,00 kn

1198

1.680,00 kn

Školska ploča zelena 
Školska ploča bijela 

Kliknite da biste povecali sliku

 

Ploče na stalku

kat.br.

zeleno – zelena

kat.br.

zeleno – bijela

kat.br.

bijelo – bijela

100 × 100

1211

1.615,00 kn

1212

1.615,00 kn

1213

1.615,00 kn

120 × 100

1221

1.798,00 kn

1222

1.798,00 kn

1223

1.798,00 kn

150 × 100

1231

2.072,00 kn

1232

2.072,00 kn

1233

2.072,00 kn

200 × 100

1241

2.530,00 kn

1242

2.530,00 kn

1243

2.530,00 kn 

Školska ploča na stalku

Školska ploča na stalku

Kliknite da biste povecali sliku

 

Ploče za montažu na zid s preklopom

kat.br.

s krilom 
na preklop

kat.br.

s dva krila 
na preklop

kat.br.

s tri krila
na preklop

100 × 100

131

1.515,00 kn

 
 
 
 

200 × 100

1321

2.115,00 kn

1322

3.030,00 kn

 
 

300 × 100

1331

2.730,00 kn

1332

3.640,00 kn

1333

4.560,00 kn

Školska ploča s preklopom

Školska ploča s preklopom
Školska ploča s preklopomŠkolska ploča s preklopom
Kliknite da biste povecali sliku

Ploče su zelene boje, a krila u kombinaciji po izboru naručitelja.

 

Ploče s kliznim mehanizmom

kat.br.

zeleno -zelena

kat.br.

zeleno – bijela

kat.br.

bijelo – bijela

200 × 100 + 100 × 100

141

2.490,00 kn

142

2.490,00 kn

145

2.490,00 kn

300 × 100 + 100 × 100

143

3.180,00 kn

144

3.180,00 kn

146

3.180,00 kn

Školska ploča s kliznim mehanizmom

Kliknite da biste povecali sliku

 

Close Menu