CJENIK

ŠIFRA

ROBOTIKA

OPIS

 

CIJENA bez PDV-a

641-2000

Pneumatic Robots

uzrast 12+, izrada 4 modela, upravljanje putem PC-a, pogonjena pneumatikom, više od 350 dijelova

kpl

   1.349,30 kn

641-2001

ROBO Mobile set

set za upravljanje robotskim kolicima, više od 450 elemenata, ROBO sučelje, ROBO Pro program

kpl

   2.385,48 kn

641-2002

ROBO Interface

sučelje koje pamti dva programa, kontrola 8 izlaza
4 analogna ulaza, 4 motora s regulacijom brzine, serijski i USB priključak za PC

kpl

   1.416,25 kn

641-2003

ROBO I/O Extension

sučelje kao samostalno (paralelno) ili za proširenje ROBO sučelj, programira se, ROBO Pro programom

kpl

      741,60 kn

641-2004

ROBO RF dana link

modul za radio-vezu, dopuna ROBO sučelja

kpl

   1.250,42 kn

641-2005

ROBO Pro softver (WIN)

program za programiranje ROBO Pro sučelja i ROBO I/O Extension sučelja putem blok dijagrama

kpl

      190,55 kn

641-2006

ROBO Pro softver (WIN) School lic.

program za programiranje ROBO Pro sučelja i ROBO I/O Extension sučelja putem blok dijagrama

kpl

      761,17 kn

641-2007

Industry robots II

uzrast 12+, izrada 3 modela (1 robotska ruka), upravljanje putem PC-a
i, više od 400 dijelova (FT1)

kpl

   1.416,25 kn

641-2008

ROBO programiranje HR

prijevod knjige za programiranje programskim jezikom ROBO Pro
PDF format

kpl

         25,75 kn

641-2009

ROBO Explorer kit (bez interfacea i softvera)

420 elemenata, izrada 1 od 6 modela, 2x power motor, dodirni senzor, 3x svjetla, zujalo, toplinski otpornik, senzori (foto, UZ, za boje, IC), 465x80x320 mm, T: 1,7 kg

kpl

   1.416,25 kn

641-2010

ROBO Mobil Kit (bez interfacea i softvera)

 

kpl

   1.416,25 kn

641-2011

ROBO Starter set

150 elemenata, izrada jednog od 8 modela, ROBO Pro softver, I/O Extension sučelje, 465x80x320 mm, T: 2,05 kg

kpl

   1.416,25 kn

641-2012

ROBO Pneuvac

 

kpl

                –  kn