CJENIK

ŠIFRA

OSNOVNE VJEŽBE U NASTAVI

OPIS

 

CIJENA bez PDV-a

631-2100

Valjci (5R)

model-alat

kom

      207,03 kn

631-2101

Kugle (5R)

model-alat

kom

      270,89 kn

631-2102

Lančani prijenos (5R)

model-prijenos

kom

      417,15 kn

631-2103

Zubna letva (5R)

model-mehanizam

kom

      182,31 kn

631-2104

Poluga (5R)

model-alat

kom

      277,07 kn

631-2105

Kardanski prijenos (6R)

model-prijenos

kom

      134,93 kn

631-2106

Tarni prijenos (6R)

model-prijenos

kom

      271,92 kn

631-2107

Vijčano vratilo (6R)

model-mehanizam

kom

      230,72 kn

631-2108

Zupčani prijenos (6R)

model-prijenos

kom

      278,10 kn

631-2109

Klin

model-alat

kom

      185,40 kn

631-2110

Kosina

model-alat

kom

      165,83 kn

631-2111

Kotač

model-alat

kom

      153,47 kn

631-2112

Pužni prijenos

model-prijenos

kom

      158,62 kn

631-2113

Remenski prijenos

model-prijenos

kom

      165,83 kn

631-2114

Bregasti mehanizam

model-mehanizam

kom

      182,31 kn

631-2115

Ekscentar

model-mehanizam

kom

      173,04 kn

631-2116

Koljenasto vratilo

model-mehanizam

kom

      232,78 kn

631-2117

Kulisni mehanizam

model-mehanizam

kom

      166,86 kn

631-2118

Pužni mehanizam

model-mehanizam

kom

      269,86 kn

631-2119

Stapni mehanizam

model-mehanizam

kom

      185,40 kn

631-2120

Zglobno-polužni mehanizam

model-mehanizam

kom

      199,82 kn