CJENIK

ŠIFRA

OSNOVNI PRIBOR ZA ROBOTIKU

OPIS

 

CIJENA bez PDV-a

631-2200

Sučelje paralelno (8I+5U) (MB)

sučelje za upravljanje max. 4 motora ili 8 svjetalaza , kontrolu 5 ili više senzora
kombinacija izlaza, kombinacija ulaznih signala
programiranje u BASIC-u (FT20)

kpl

      500,58 kn

631-2201

IK1 – Kabel za vezu sučelja MB i modela

26 žilni kabel, spajanje modela i paralelnog sučelja (FT21)

kpl

      156,56 kn

631-2202

Motor s prijenosom i senzori

mini motor s getribom i kotačem za učenje upravljanja motorima putem PC-a

kpl

      164,80 kn

631-2203

Semafori 2 svijetla

4 semafora sa po 2 svijetla
kontrola putem PC-a

kpl

      359,47 kn

631-2204

Semafori 4 svijetla

4 semafora sa po 4 svijetla
kontrola putem PC-a

kpl

      596,37 kn

631-2205

Vozilo (MB3)

osnovno vozilo sa 3 kotača i mini motorima, dogradnja Tipkala prednjeg i desnog

kpl

      390,37 kn

631-2206

Tipkala za vozilo prednje i desno

montiža na vozilo
za upoznavanje rada senzora i kontrole putem PC-a

kpl

      140,08 kn

631-2207

Stup 8 svjetala

za učenje upravljanja svjetlima putem PC-a

kpl

      260,59 kn

Close Menu