CJENIK

ŠIFRA

VHS/DVD

OPIS

 

CIJENA bez PDV-a

613-111001

Okomita projekcija

1 film (14 min), OŠ

kom

      100,00 kn

613-111002

Električne instalacije u stanu

1 film (20 min), OŠ

kom

      100,00 kn

613-111003

Izvori električne energije

1 film (14 min), OŠ

kom

      100,00 kn