CJENIK


KOMPAS JUNIOR
  za učenje osnova orijentacije

Šifra: KJ01
Cijena:
80,00 kn + PDV 25%

KOMPAS METALNI 

Šifra: KM01
Cijena:
135,00 kn + PDV 25%

KOMPAS S INKLINOMETROM 

Šifra: KI01
Cijena:

400,00 kn + PDV 25%

KOMPAS S OSNOVNIM GRAFIČKIM MJERILIMA kartografski, povećalo

Šifra: KG01
Cijena:

160,00 kn + PDV 25%


STALAK ZA KARTE

Šifra: 992 
Cijena:
600,00 kn + PDV 25%

STALAK ZA KARTE SA SPREMIŠTEM

Šifra: 993 
Cijena:
990,00 kn + PDV 25%