CJENIK



KOMPAS JUNIOR
  za učenje osnova orijentacije

Šifra: KJ01
Cijena:
48,00 kn + PDV 25%


 
KOMPAS METALNI 



Šifra: KM01
Cijena:
99,00 kn + PDV 25%



KOMPAS S INKLINOMETROM 


Šifra: KI01
Cijena:

250,00 kn + PDV 25%



KOMPAS S OSNOVNIM GRAFIČKIM MJERILIMA kartografski, povećalo

Šifra: KG01
Cijena:

115,00 kn + PDV 25%



STALAK ZA KARTE




Šifra: 992 
Cijena:
370,00 kn + PDV 25%



STALAK ZA KARTE SA SPREMIŠTEM



Šifra: 993 
Cijena:
700,00 kn + PDV 25%

 
Close Menu