CJENIK

I. Geografske zidne karte

1.Europa, 1:3 000 000, (182×178 cm)730,00 kn +PDV 5%
2.Azija, 1:10 000 000, (142×115 cm)500,00 kn +PDV 5%
3.Afrika, 1:10 000 000, (97×112 cm)420,00 kn +PDV 5%
4.Australija i Oceanija, 1:10 000 000, (120×83 cm)420,00 kn +PDV 5%
5.Sjeverna Amerika, 1:10 000 000, (100×123 cm)420,00 kn +PDV 5%
6.Južna Amerika, 1:10 000 000, (87×113 cm)420,00 kn +PDV 5%
7.Sredozemlje, 1:2 000 000, (220×147 cm)600,00 kn +PDV 5%

II. geografske i tematske zidne karte

1.Republika Hrvatska, 1:500 000, (107×110 cm)530,00 kn + PDV 5%
2.Republika Hrvatska, 1:300 000, (182×163 cm)730,00 kn + PDV 5%
3.Republika Hrvatska – administrativna podjela Hrvatske, 1:500 000, (130×105 cm)450,00 kn + PDV 5%
4.Središnja Hrvatska, 1:130 000, (142×158 cm)550,00 kn + PDV 5%
5.Istočna Hrvatska, 1:130 000, (142×100 cm)450,00 kn + PDV 25%
6.Sjeverno hrvatsko primorje, 1:130 000, (120×130 cm)550,00 kn + PDV 5%
7.Južno hrvatsko primorje – Dalmacija, 1:200 000, (185×133 cm)550,00 kn + PDV 5%
8.Gorska Hrvatska, 1:130 000, (120×145 cm)550,00 kn + PDV 5%
9.Svijet, 1:20 000 000, (199×148 cm)730,00 kn + PDV 5%
10.Svijet – politički zemljovid, 1:25 000 000, (168×127 cm)550,00 kn + PDV 25%
11.Sjedinjene američke države, 1:4 500 000, (120×83 cm)350,00 kn + PDV 5%
12.Svijet, 1:40 000 000, plastificirana (100×70 cm)140,00 kn + PDV 5%
13.Svijet – politički zemljovid, 1:45 000 000 plastificirana (100×70 cm)140,00 kn + PDV 5%
14.Bosna i Hercegovina, 1:300 000 (115×126 cm)530,00 kn + PDV 5%

III. Falcane karte (preklopne)

1.Svijet, fizički, 1:40 000 00043,00 kn + PDV 5%