Posao

Permanentno nudimo suradnju honorarnim suradnicima u svim hrvatskim županijama.

Raditi se može po principu RPO, te na ugovor o djelu, a po potrebi honorarni posao može prerasti i u radni odnos.

Javite se sa svojim životopisom na cosmos@old.cosmos-star.hr