Permanentno nudimo suradnju honorarnim suradnicima u svim hrvatskim županijama.
Raditi se može po principu RPO, te na ugovor o djelu, a po potrebi honorarni posao može prerasti i u radni odnos.
Javite se sa svojim životopisom na cosmos@cosmos-star.hr